Stilel 1

Ghat-Taghlim tal-Malti

Clare Azzopardi, Trevor Zahra

Number of Pages: 80

Year Published: 2010

5.65

Ħafna drabi, meta t-tfal jagħmlu xogħol tajjeb u pulit, l-għalliema jagħtuhom stilla. Aħna nittamaw li bis-saħħa ta’ din is-sensiela, it-tfal jirnexxilhom jakkwistaw mhux stilla waħda, imma ħafna.

L-għan ta’ dawn il-kotba huwa li t-tagħlim jiġi ppreżentat f’forma ta’ logħba, biex it-tfal jitgħallmu waqt li jieħdu gost. Kull ktieb jorbot ma’ ta’ qablu u jħejji t-triq għal ta’ warajh, b’hekk tinħoloq katina waħda li bil-mod il-mod twassal lit-tfal sas-sitt sena tal-iskola primarja.

Nittamaw li dawn il-kotba jkomplu jħeġġu l-kreattivita` tat-tfal u li l-għalliema jużawhom bħala l-punt tat-tluq għal xogħol usa’.

4 in stock