Mit-Toroq tar-Rahal

Charles Casha

Number of Pages: 106

Year Published: 2017

10.00

Dawn in-novelli huma ambjentati f’raħal fittizju b’karattri li, għalkemm huma wkoll fittizji, hemm karatteristiċi ta’ persuni li għexu tabilħaqq, il-ġrajjiet huma wkoll frott tal-immaġinazzjoni, ispirati minn għajdut u ġrajjiet li seħħew.

Dawn kienu personaġġi li ħadd ma kien jaf bihom ħlief dawk li kienu joqogħdu qrib tagħhom fir-raħal. Kienu nies bla leħen, nies bla titli u xi wħud minnhom rari kienu joħorġu lil hemm mill-konfini tar-raħal. Ħadd minnhom ma baqa’ mfakkar b’xi monument fil-pjazza jew f’xi ġnien pubbliku. Mietu u ntesew. Imma kienu nies li taw ftit tal-kulur lill-ħajja fi tfuliti u żgħożiti.

Edizzjoni riveduta u miżjuda tal-ktieb Minn Tarf sa Tarf tat-Triq (1996).

2 in stock