Kun Af Kif Tibni Konponiment

Charles Casha

Number of Pages: 52

Year Published: 1989

2.32

L-għan ta’ dan il-ktieb mhux li jagħti lill-istudent numru ta’ komponimenti maħduma u lesti, iżda li jgiegħlu jibni komponiment f’modi differenti, u b’hekk jiżviluppa l-ħila tiegħu fil-bini tal-komponiment, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

F’dan il-ktieb wieħed isib disa’ taqsimiet li jgħinu lill-istudenti biex jitgħallem jibni komponiment kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Il-ktieb jibda b’taħriġ faċli u pass, pass, l-istudent jasal biex jibni l-komponiment mistenni minnu skond l-eta’ tiegħu

1 in stock