Kumewawa

Iben Il-Gungla

Tibor Sekelj maqlub mill-esperanto għall-Malti minn Karmenu Mallia

Number of Pages: 86

Year Published: 2014

6.50

Dal-ktieb ta’ Tibor Sekelj (1912-1988) mill-ewwel kellu seħer fuqi bħalma kellu fuq tradatturi minn ħafna pajjiżi oħra.

Sekelj kiteb ħafna kotba imma dan hu l-aktar wieħed li kellu suċċess. Fil-fatt hu l-aktar ktieb tradott mill-Esperanto, il-lingwa oriġinali li nkiteb biha, lejn ilsna oħra.

Fuqu Zlatko Tisljar jgħid hekk: “wara Zamenhof – missier L-Esperanto – Sekejl hu l-esperantist l-aktar magħruf barra l-moviment tal-Esperanto.”

Fl-1983, il-Ministeru tal-Edukazzjoni tal-Ġappun għażel il-ktieb ‘Kumewawa’ bħala wieħed mill-aħjar erba’ kotba għaż-żgħażagħ fil-pajjiż, u fl-1987 il-ktieb tqiegħed fl-ewwel post. Waqt li fil-Ġappun stampaw 300,000 kopja tiegħu, jaħsbu li madwar id-dinja ġew mibjugħin miljun kopja. Fl-2011 ħarġet it-30 edizzjoni tiegħu.

Jekk taqbad taqrah, ‘Kumewawa’ ma titilqux minn idejk sakemm tkun qrajt l-aħħar faċċata tiegħu. L-avventuri li fih, waħda wara l-oħra, isaħħruk.

B’dal-ktieb, Sekejl ma riedx juri biss esperjenzi personali tiegħu, imma ried juri wkoll li l-Epseranto, lingwa ħafifa, tista’ tintuża għal kull bżonn u idea u tista’ tgħin ‘il-bnedmin jiftiehmu bejniethom aktar għax mhi lingwa ta’ ħadd u hi ta’ kulħadd fl-istess ħin, bla ebda ‘vested interests’.

Min irid aktar informazzjoni fuq l-Esperanto, jista’ jfittex fil-websajt inġenerali jew jiftaħ ukoll esperantomalta.org, u l-facebook ‘Malta Esperanto-Societo’.

1 in stock