In-Nisġa Tal-Ħsieb

It-Tieni Volum -Minn Descartes Sa Kant

Joe Friggieri

Number of Pages: 280

Year Published: 2007

17.85

Dan it-tieni volum ta Nisġa tal-Ħsieb jitratta l-filosofija tas-sekli sbatax u tmintax u jinkludi analiżi bir-reqqa tal-ħsieb ta’ Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal, Malebranche, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau u Kant, kif ukoll kapitlu fuq l-Illuminiżmu u ieħor fuq il-filosofija ta’ l-istorja. Minbarra li jesponi l-argumenti tal-protagonisti, l-awtur jidħol fi djalogu magħhom u jiddiskuti l-problemi mqajmin minnhom, b’mod li kull teorija tgħaddi mill-għarbiel tar-riflessjoni kritika. Dan jagħti l-opportunità lill-qarrejja jifhmu aħjar in-natura tad-diskussjoni filosofika u jipparteċipaw fiha b’mod attiv.

1 in stock