Ilwien il-Festi Maltin – Colours of Maltese Festas

Volume 8

Andrew Borg - Editur, Mark Micallef Perconte - Fotografija

Number of Pages: 312

Year Published: 2018

45.00

San Pawl, Belt Valletta
St. Paul, Valletta

Madonna ta’ Fatima, Pietà
Our Lady of Fatima, Pietà

Santa Katerina, Żejtun
St Catherine, Żejtun

Madonna tas-Sokkors, Ta’ Kerċem, Għawdex
Our Lady of Perpetual Succour, Kerċem, Gozo

Sant’Anna, Wied il-Għajn
St Anne, Marsascala

San Duminku, Belt Valletta
St Dominix, Valletta

San Bartilmew, Ħal Għargħur
St Bartolomew, Għargħur

Madonna tar-Rużarju, Gudja
Our Lady of the Rosary, Gudja

Out of stock