“Din hi l-Familja Tiegħi” (Patri Piju)

Venerabbli Settimio u Licia Manelli

Maqlub għall-Malti minn Mons. Charles G. Vella

Number of Pages: 70

Year Published: 2012

5.00

Illum, kull sena, huma mal-miljun pellegrini li jmorru jitolbu fuq il-qabar ta’ San Piju. Dejjem nistaqsi: Xinhu dak li jiġbed lil dawn il-pellegrini?
It-tweġiba tinsab fil-ħsibijiet u ġrajjiet mirakulużi ta’ dan il-ktieb . Meta Settimio u Licia żżewġu, San Piju qalilhom li hu ser jieħu ħsieb il-familja tagħhom. Hekk kien, kemm fil-ħtiġijiet spiritwali (il-konverżjoni ta’ Settimio), u materjali (il-familja numeruża li kellhom.)
Anki llum. l-imħabba lejn San Piju kibret u tkompli għax hu  jgħin – kif għamel f’ħajtu – lil kull min jersaq għandu fil-ħtiġijiet spiritwali u materjali. Hu ried li l-isptar ta’ 1,200 sodda ma jkunx magħruf bħala sptar, imma Casa Sollievo della sofferenza. Hu ried dejjem itaffi u jgħin lil kull min ikun qed ibati. Dan sar kemm -il darba fil-kas tal-familja ta’ Settimio u Licia.

Out of stock